Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1575/17

Výrobek:  Panenka z plastu

Název: Baboliy

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: SHUN SONG

Typ/číslo modelu:  Bod č. SS-003

Druh rizika: Chemické
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:0,2471 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Obsahuje také diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota:0,428 % hmotnostních a bis (isodecyl-ftalát) (DIDP) (naměřená hodnota:0,1031 % hmotnosti).Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán, zatímco v hračkách a předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP a DIDP.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

Popis:  Panenská panenka (přibližná výška:18 cm).Balení:„blister s papírenským papírem“.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Řecko