Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1572/15

Výrobek:  Mini motocykl

Název: 140 S

Číslo výrobní série / čárový kód:  Pořadové číslo BSED1401150502358 – datum výroby 2015/05

Typ varování: Závažné

Kategorie: Strojní zařízení

Značka: CRZ

Typ/číslo modelu:  CRZ 140 STyp PH01D

Druh rizika: Úraz
Prsty se zachytí v pohyblivých částech:kliková skříň nebrání úplnému přístupu k pastorku pro výkon.Oděv by se mohl zamotnout do pohyblivých částí:ochranný kryt není zcela kryt pastorku zadního kola.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 16029.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

Popis:  Mini motocykl

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Francie