Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1571/17

Výrobek:  Výrobek pro péči o pleť

Název: 24H AQUA BOOSTER 03 Medium

Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 140099, čárový kód 4085404510313400

Typ varování: Závažné

Kategorie: Kosmetické přípravky

Značka: MARBERT

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Chemické
Na štítku je uvedeno, že přípravek obsahuje konzervační přísady methylchloroisothiazolinon (MCI).Dermální kontakt s přípravky obsahujícími MCU může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u senzibilizovaných osob.Kromě toho je isobutylparaben, který má potenciálně činnost narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí, obsažený v produktu podle seznamu složek.Podle nařízení o kosmetických přípravcích jsou MCI a MI v kosmetických přípravcích, které se neoplachují, zakázány.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

Popis:  Krému na obličej ve zkumavce se dodává v bílé a modré lepenkové krabici.Označení je v litevštině a je symbolem data skončení platnosti označující 12 M.

Země původu: Německo

Varování odesláno z:: Litva

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Německo