Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1571/15

Výrobek:  Mini motocykl

Název: 125 S

Číslo výrobní série / čárový kód:  Datum výroby:2015/05

Typ varování: Závažné

Kategorie: Strojní zařízení

Značka: CRZ / BSE BOSUER

Typ/číslo modelu:  Model/typ PH02DSériové číslo BSED1251150502317

Druh rizika: Popálení, Úraz
Motocykl je nestálý ve statickém stavu a mohl by spadnout ze zranění.Prsty lze zachytit v pohyblivých částech a horké díly nejsou dostatečně chráněny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 16029.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Popis:  Mini motocykl

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Francie