Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1569/17

Výrobek:  Hračky do koupele

Název: Toys

Číslo výrobní série / čárový kód:  5601371120189

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: Pandibrinca

Typ/číslo modelu:  C1410010;Bod 101492821.

Druh rizika: Chemické, Životní prostředí
Plastový materiál hraček obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:29,3 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek obsahuje rovněž diisononylftalát (DINP) (naměřená hodnota:1,73 % hmotnosti).Kromě toho obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (VVSZ) (naměřená hodnota:1,34 %).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán, zatímco ftalát DINP je zakázán ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.Výrobek není v souladu s nařízením Komise o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Výrobce)

Popis:  Tři žlutá plastová kachny s různými barevnými barvami (bílá, modrá a červená);zabalené v průhledném plastovém sáčku s připevněnou lepenkou.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Portugalsko