Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1568/17

Výrobek:  Hračky do koupele

Název: Bath Toys

Číslo výrobní série / čárový kód:  8429283030283

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: Cherish Animal

Typ/číslo modelu:  1569

Druh rizika: Chemické
Plastový materiál hračky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:51,0 % hmotnostních a di- (2-butyl) ftalátu (DBP) (naměřená hodnota:0,357 % hmotnosti).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP a DBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

Popis:  Kachna žlutá v průhledném plastovém sáčku se štítkem z lepenky, v němž jsou vyznačeny výkresy (giraffe, opic, kůň, hippopotamus, slon, lví).

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Portugalsko