Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1568/12

Výrobek:  Trysková pistole

Název: Unknown

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: GYMA

Typ/číslo modelu:  P.388

Druh rizika: Úraz
Kinetická energie bulet je příliš vysoká. Proto existuje riziko zranění, zejména u citlivých oblastí, jako je obličej a především oči. Nahlášená nehoda. Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky

Popis:  Výrobek je plastová měkká pistole s pružinou. Jedná se o jednoranové zařízení, které používá elastickou potenciální energii, která je uložena na jaře, ke stlačování vzduchu tak, aby mohla být zahájena vzduchová peleta (o průměru přibližně 6 mm). K dispozici v několika kovových barvách.

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Nizozemsko