Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1563/15

Výrobek:  Zkoušející napětí

Název: Tester Napiecia

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Pawbol

Typ/číslo modelu:  NS-18

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Při provádění zkoušek není k dispozici žádný ráfek, který by zamezil uživateli, aby se při provádění zkoušek dotýkal živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Dovozce)

Popis:  Zkoušející napětí.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Polsko