Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1561/15

Výrobek:  Náušnice

Název: neznámý

Číslo výrobní série / čárový kód:  8590888161662

Typ varování: Závažné

Kategorie: Klenoty

Značka: Bono Bijou

Typ/číslo modelu:  16166

Druh rizika: Chemické
Množství kadmia ve výrobku je příliš vysoké (naměřená hodnota 25,1 % hmot.).Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože v těle se hromadí a může poškodit orgány a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

Popis:  Stříbřitě, kulaté náušnice s ocelovým prostředkem z korozivzdorné oceli.Jsou připojeny k černým lepenkům vyznačeným obchodní značkou.Balení:plastový vak se štítkem.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Česká republika