Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1559/12

Výrobek:  Nabíječka baterií

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód:  8518797110199

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: SIN SUN

Typ/číslo modelu:  přístroje a zařízení Výrobek: Nabíječka baterií Značka: SIN SUN Název: Univerzální subjekt 3G Číslo modelu: HY 1019

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože elektrická izolace není dostatečná. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů, stažení produktu z trhu

Popis:  Bílo-pravoúhlá nabíječka v blistvě.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Španělsko