Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1557/12

Výrobek:  Komár proti komárům

Název: Mata Mosquitos Plastico

Číslo výrobní série / čárový kód:  8430590288090

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: GERIMPORT

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Je možný přístup k živým částem přenosové sítě. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

Popis:  Papír s válcovým komárem s válcovým komárkem, zabalený v lepenkové krabici.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Španělsko