Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1543/15

Výrobek:  Lékař pro hračky

Název: Rescue team

Číslo výrobní série / čárový kód:  73284233958

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: SUPER POWER

Typ/číslo modelu:  33395

Druh rizika: Životní prostředí
Vrstva plastu uvnitř případu obsahuje až 4,91 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením Komise o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

Popis:  Lékař je nastaven ve žlutém plastovém pouzdře zabalený do měkkého plastu.Na přední straně případu jsou barevně vyobrazení, kde jsou fotografie lékaře a sanitka.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Švédsko