Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1534/15

Výrobek:  Sluneční brýle

Název: Sunglasses

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Ochranné prostředky

Značka: Cloud

Typ/číslo modelu:  6590

Druh rizika: Úraz
Pravé rozptylové sklo slunečních brýlí má ochranný filtr kategorie 4, avšak označení udává kategorii 3.Požadované varování pro kategorii 4 sluneční brýle „Nevhodné z hlediska řízení motorových vozidel nebo silničního provozu“ chybí.Existuje rozdíl, pokud jde o přenos světla mezi pravé a levé čočky, což by mohlo poškodit vidění uživatele.Silniční nehoda by mohla vést k tomu, že spotřebitel při řízení použil sluneční brýle.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 1836.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

Popis:  Slunečné sluneční brýle s připevněnou lepenkou s připevněnou lepenkou, které mají následující vlastnosti:CE, Kategorie 3, UV ochrana.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko