Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1528/15

Výrobek:  Olovo pro rozšíření sítě

Název: ADP

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: SPEEDEX

Typ/číslo modelu:  JC0070

Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Mezi zásuvkami a zástrčkou není žádný zemní drát, což znamená, že zásuvky nejsou uzemněny.Průřez vodičů v kabelu je příliš malý a kabel může předvednout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy IEC 60884.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

Popis:  Víko oranžové, jednopaticové vedení s jednopaticemi s kabelem 20 m.Balení:průhledný plastový pytel s lepenkou.

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Maďarsko