Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1509/15

Výrobek:  Cukrovlera kadeřavá

Název: Hair Curler

Číslo výrobní série / čárový kód:  8051772711177, COD40.964

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Beper

Typ/číslo modelu:  Curly Mod

Druh rizika: Životní prostředí
Některé pájkách na desce s tištěnými obvody a na lanech obsahují olovo (naměřená hodnota do 74,9 %).Výrobek není v souladu se směrnicí 2011/65/ES (směrnice RoHS 2) o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

Popis:  Na jedné straně se nachází políčko s informacemi pro vlasy s vícejazyčnými informacemi na straně.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Slovinsko