Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1420/13

Produkt:  Plastikdukke

Navn: Modern Charm

Batchnummer/stregkode:  5900368546781

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: Happy star

Type/modelnummer:  Artikel nr.:MPI54678

Risikotype: Kemikalie
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder op til 24,9 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjet eller børnepasningsgenstanden kan puttes i munden af børn.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

Beskrivelse:  Legetøjet er en plasticdukke med blødt hoved.Det er behandlet i en skjorte med en bukke i halsområdet og en dragt med hvide og gyldne farver.Legetøjet er pakket i papkasse med plastsvindue.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Polen