Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1409/13

Výrobek:  Tužkárenská prkénka

Název: Coloured pencils

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: Kapel

Typ/číslo modelu:  Číslo položky 15207 na faktuře a ve výrobku

Druh rizika: Životní prostředí
Výrobek představuje environmentální riziko (chemické znečištění), protože plastový materiál obalu obsahuje 1 600 mg/kg kadmia.Výrobek není v souladu s nařízením č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

Popis:  Sada sestávající ze 10 různých barevných tužek balených v průhledném plastovém sáčku.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Finsko