Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1407/13

Výrobek:  Generátor benzinu

Název: neznámý

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Strojní zařízení

Značka: Rotenbach

Typ/číslo modelu:  FO-65Výrobní číslo:131–212–2013

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Ochrana uživatelů před přímým dotykem živých částí je nedostatečná;Není splněn požadavek na vedení;Označování a návod k používání jsou nedostačující.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnými evropskými normami EN 12601.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

Popis:  Generátor benzinu s červenou nádrží a černým trubkovým ocelovým rámem.Rozměry generátoru jsou 61 cm x 43 cm x 43,5 cm.Může být nastartován řízeným startérem nebo elektronickým zapalováním, výkonem je výkon 6.5 HP.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Německo