Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1401/13

Výrobek:  Světelné řetězy

Název: 1. 192 LED VILÁGIT (192 Led light), 2. Lighting chain 192 LED

Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:354203,Čárový kód:5 998791 1972365 998791 197243

Typ varování: Závažné

Kategorie: Světelné řetězy

Značka: A.I.&E.

Typ/číslo modelu:  Vzor č.:1.XN-7232.XN-724

Druh rizika: Popálení, Úraz elektrickým proudem
Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Oblast průřezu u vnějších a vnitřních drátů není dostatečná a dráty by proto mohly přehřívat.Mechanická pevnost blikající jednotky není dostatečná a její krytí může být roztříštěné, což vede k přístupným živým částem.Rozměry vidlice nejsou dostačující, a uživatel se tak může během připojení dotýkat kolíku.— struktura výstupního otvoru umožňuje jednopólový zasunutí zástrčky a živé části volného zbývajícího kolíku.— řetězec dekorativního osvětlení není chráněn proti vlhkosti, ale doporučuje se pro venkovní použití.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

Popis:  Světelné řetězy zahrnují sériově spojené nevýměnné, 192, modré LED světelné zdroje v prvním modelu a červená světla ve druhém.Výrobky mohou být provozovány s blikajícími a řídicí jednotkou (8 funkcí).Hlavní části přepravních řetězců jsou:dvoukolíková zástrčka („2.5A 250 V“);bipolární zásuvka bez příznaků;blikání, ovládací jednotka a funkce značení v angličtině. vnitřní deska plošných spojů:jednodrátová, jednoizolační spojovací kabely a jednodrátěná jednoizolovaný hlavní napájecí kabel bez označení.Balení:barevný lepenkový rámeček.

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Maďarsko