Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1399/13

Výrobek:  Zábavní pyrotechnika

Název: Screaming Girls

Číslo výrobní série / čárový kód:  8714365023445

Typ varování: Závažné

Kategorie: Pyrotechnické zboží

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  344, Šarže:43F555/641/11

Druh rizika: Popálení, Úraz
Stabilita během fungování je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

Popis:  Baterie 168 kusy balené v lepenkových krabicích.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Nizozemsko