Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1390/13

Výrobek:  Kližová pistole

Název: Hot Melt Glue Gun

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  WN-A02

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože živé části jsou přístupné:Nedostatečná plocha průřezu síťového napájení;Nedostatečné rozměry zástrčky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

Popis:  Lepková pistole má černé plastové obal, červenou spouštěcí materiál a mřížku pro kovy.Produkt je balen v blistce.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko