Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1382/17

Výrobek:  Napájení USB

Název: TRAVEL ADAPTER

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  TC93

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Elektrická izolace je nedostatečná.Vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody jsou příliš malé.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61558.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Dovozce)

Popis:  Napájení USB/cestovní nabíječka

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Spojené království