Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1196/16

Produkt:  Kropskæde

Navn: Ukendt

Batchnummer/stregkode:  Ukendt

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Smykker

Mærke: Cocoo

Type/modelnummer:  Ukendt

Risikotype: Kemikalie
Produktet indeholder cadmium og bly (målte værdier:op til henholdsvis 35,3 % og 0,1 % vægtprocent).Cadmium er skadeligt for menneskers sundhed, fordi det akkumuleres i kroppen og kan skade organer og/eller fremkalde kræft.Eksponering for bly er også skadeligt for menneskers sundhed.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

Beskrivelse:  Sølvfarvet kropskæde med vedhæng — Fatima med rhinædelsten.

Oprindelsesland: USA

Varsling indsendt af: Sverige