Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1186/16

Produkt:  Legetøjdinosaur kløer

Navn: Tyrannosaurus/Velociraptor claws

Batchnummer/stregkode:  6 955255 214549

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: Dinosaur World

Type/modelnummer:  YF01

Risikotype: Kemikalie
Produktet indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 0,16 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

Beskrivelse:  To stykker trefyldte dinosaur kløer.Børn kan komme i hænderne på dinosaur kløer.Emballage:papkasse

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Ungarn