Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1117/16

Výrobek:  Plastová panenka s lékařem stanoveným

Název: neznámý

Číslo výrobní série / čárový kód:  6925922600104

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: OM

Typ/číslo modelu:  Článek 2163

Druh rizika: Chemické
Vrchní panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 36 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

Popis:  Panenka z plastu s lékařem (stetoskopu, brýle, injekční stříkačky atd.) v obalovém balení s lepenkou.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko