Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1097/15

Výrobek:  Náramkové hodinky

Název: neznámý

Číslo výrobní série / čárový kód:  3700781418397

Typ varování: Závažné

Kategorie: Klenoty

Značka: APOLIMA

Typ/číslo modelu:  Vztahují se na všechny modely se stejným čárovým kódem.

Druh rizika: Chemické
Hodinky obsahují nadměrné množství olova (naměřená hodnota 2,2 % hmotnostních).Expozice olovu je zdraví škodlivá pro lidské zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Náramkové hodinky s různou strukturou a barvami.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Francie