Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1090/15

Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou

Název: Bubble hands pompero

Číslo výrobní série / čárový kód:  8436033025307

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: SWEET TOYS

Typ/číslo modelu:  Ref. 2530 (šarže 270113)

Druh rizika: Mikrobiologické
Mýdlové kaly ve výrobku obsahují příliš velké množství aerobních mezofilních bakterií (naměřená hodnota do 1.8 milionů cfu/ml).Existuje riziko infekce, protože roztok se může dostat do kontaktu s ústy, rukama a očima.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

Popis:  Růžová plastová trubice obsahující roztok mýdla.Na konci je nádoba na výrobu bonbónů.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Španělsko