Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1087/12

Výrobek:  Elektrický fritec

Název: ELECTRIC FRYER 4L PRO 2000W

Číslo výrobní série / čárový kód:  Unknown

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Princess

Typ/číslo modelu:  Ref.:182004

Druh rizika: Popálení, Pořezání, Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko popálenin, odřezků a úrazu elektrickým proudem, protože:Teploty kovových částí, které jsou v provozu, jsou příliš vysoké· okraje kovového víka jsou ostré· Zavedené pozemské terminály nejsou dostatečně pevné.· nedostatečná ochrana živých částí a úniků je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a příslušnou evropskou normou EN 60335.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení z oběhu od konečných uživatelů

Popis:  Dutina z nerezavějící oceli s kovovým víkem, vat, čipem, filtrem, vat

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Francie