Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1086/15

Výrobek:  Měkká kniha s ostatními držiteli

Název: Cloth picture book with sootherchain

Číslo výrobní série / čárový kód:  poplatek 1907695/4011534426200

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: Heimess

Typ/číslo modelu:  742620

Druh rizika: Zalknutí
Připevnění druhého držáku je pevné a delší než 3 cm.U dítěte, které není schopno sedět zpříma bez pomoci, existuje riziko, že by mohlo dojít k nárazu na zadní straně úst, pokud dítě má připojení v ústech a klesá.Příloha by mohla zablokovat vnitřní dýchací cesty dítěte nebo by obstavení mohlo způsobit otlačeniny okolo hltanu/průdušnice.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

Popis:  Měkká kniha s připojeným sojiným držitelem, která je uváděna na trh společně jako hračka.Ostatním držiteli se dodává kulaté dřevěné perly v barvách a ploché dřevěné části s červeným oborem s 3 otvory, o průměru 35 mm a s kovovou částí o tloušťce 13 mm.Existuje nová verze hračky od 1. února 2015, šarže 1945251 a vyšší, pokud je spojovací prostředek na oděvu menší.Toto oznámení se vztahuje pouze na popsanou starou verzi.

Země původu: Německo

Varování odesláno z:: Dánsko

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Island, Belgie, Španělsko