Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1086/12

Výrobek:  Světelný řetěz

Název: Christmas LED Twinkle Lights

Číslo výrobní série / čárový kód:  5 948636 014716

Typ varování: Závažné

Kategorie: Světelné řetězy

Značka: Well

Typ/číslo modelu:  LIGHT-STRANG-LED-100BE-WIREGN-WELL

Druh rizika: Popálení, Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko popálenin a úrazu elektrickým proudem, protože:· Plocha průřezu vnějších drátů není dostatečná a dráty by tedy mohly příliš vytápět.· konce drátu připájené na terminály řídicí jednotky nejsou odpovídajícím způsobem chráněny proti tažením a zkroucení a živé kovové části by následně mohly být přístupné.Odolnost izolačního odporu není dostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a příslušnou evropskou normou EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení z oběhu od konečných uživatelů.

Popis:  Světelné řetězy s 100 sériovými nevýměnnými nástroji LED, které jsou spojeny s nevýměnnými nástroji,Balení:lepenkové krabice

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko