Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1085/16

Produkt:  Tagafløb

Navn: Fantastic Vent

Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjsdele er fremstillet mellem december 2015 og juli 2016.

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Motorkøretøjer

Mærke: Atwood

Type/modelnummer:  Type:Ftv 2250 og Ftv 3350.

Risikotype: Personskader
Dækningen af tagventilationsanlægget er forkert fastgjort.Det kan fjerne og falde ned i vejen, hvilket vil bringe følgende køretøjer i fare.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

Beskrivelse:  Tagafløb til motorkøretøjer.

Oprindelsesland: USA

Varsling indsendt af: Tyskland

Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Østrig, Finland, Sverige