Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1072/15

Produkt:  Artikler til dekorativ aromatiseret voks

Navn: Ukendt

Batchnummer/stregkode:  4 007698 125196, 4 007698 192334 OG 4 007698 243 609

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Dekorationsartikler

Mærke: Ukendt

Type/modelnummer:  Art-Nr:24360, 19233, 12519, 12323

Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Produktet kan på grund af sin karakteristiske form, farve og størrelse forveksles med fødevarer.Små dele kan let skilles:børn kan stille dem i munden og sætte dem i munden.Produktet opfylder ikke kravene i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

Beskrivelse:  Dekorative voks- artikler i form af små pastiller med forskellige aromaer/appelsiner, citron, grøn æbler, der leveres i plastfolie.

Oprindelsesland: Ukendt

Varsling indsendt af: Bulgarien

Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Slovenien