Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1024/18

Produkt:  Balloner

Navn: Globos - Balloons

Batchnummer/stregkode:  8713647901259

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: Balloonia

Type/modelnummer:  Head-BagsArtikel 90125

Risikotype: Kemikalie
Mængden af nitrosaminer (0,15 mg/kg), der frigøres af balloner, er for høj.
Nitrosaminer er kræftfremkaldende ved indånding, indtagelse eller dermal eksponering.Et barn kan blive eksponeret for barnet ved at anbringe ballonen i munden.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjssikkerhedsdirektivet og den europæiske standard EN 71-12.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

Beskrivelse:  Ballonformede balloner fremstillet af naturlig gummilatex, i gennemsigtig plastemballage.

Oprindelsesland: Spanien

Varsling indsendt af: Nederlandene