Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0983/13

Výrobek:  Zkoušející napětí

Název: neznámý

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Stamvick

Typ/číslo modelu:  Vzor:GS5106 (na obalu), vzor:NO5106 (na výrobku)

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože špička kovu je příliš dlouhá a ochranný okraj s držadlem je příliš malý.Výsledkem je, že uživatel by se při běžném používání mohl náhodně dotýkat vrcholu kovové špičky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61243.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

Popis:  Zařízení pro zkoušku napětí s červeným a průhledným krytem.Zářivý světlomet se nachází v rukojeti pro indikaci fáze.Obal výrobku je modrým plastovým držadlem na kartě „Arow“.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko