Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0977/13

Výrobek:  Svítilnou s možností opakovaného nabíjení.

Název: neznámý

Číslo výrobní série / čárový kód:  5995780281501

Typ varování: Závažné

Kategorie: Osvětlovací zařízení

Značka: KDHJ

Typ/číslo modelu:  KD-9188

Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Rozměry zabudovaná zástrčka nejsou v případě potřeby požadované;— při běžném používání jsou živé části přístupné, protože kolíky vidlice nejsou dodávány s urážkami na izolaci a vzhledem k tomu, že ochranné objímky mohou být při nabíjení snadno odstraněny;V případě zkratu není vestavný plast, který je obsažen, dostatečně odolný vůči plamenům.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

Popis:  Skříň s přídavným svítilnou je vyrobena ze žlutého plastu s černým provozním tlačítkem a červenou svítilnou.Průsvitná a černá ochranná objímky mohou být přišroubovány.LED deska z roku 15 se umístí pod ochranný proužek bez fixu.Na straně 10 se umístí LED panel s průhlednou plastovou výbojkou.Obal výrobku je barevně lepenkový rámeček.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko