Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0976/13

Výrobek:  Osvětlovací řetězec

Název: 50 Mini-lamps Christmas Light

Číslo výrobní série / čárový kód:  6944623300977

Typ varování: Závažné

Kategorie: Světelné řetězy

Značka: Realm

Typ/číslo modelu:  Vzor:RA50

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože kontakty na objímky nejsou dostatečně zabezpečeny a živé části mohou být při běžném používání snadno přístupné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

Popis:  Součástí osvětlovacího řetězce je 50 spojených miniaturních výbojek s pulsem rezistentními proti sériím odpoutků.Obal výrobku je strojová krabice.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko