Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0964/13

Výrobek:  Cestovní adaptér

Název: neznámý

Číslo výrobní série / čárový kód:  5290589078537

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: E.pro

Typ/číslo modelu:  D-P3S

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— lze vložit do třídy I zástrčku I. třídy, a to uzemněním a otvory zásuvek.Vzdálenost mezi přímočovou a neutrální kolíkem a periferií adaptéru je příliš krátká.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy BS 1363–3.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

Popis:  13a zástrčka adaptéru s ochranou proti přepětí („rázový zachycovač pohybu“) a indikace světla v průhledném plastovém obalu.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Kypr