Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0952/13

Výrobek:  Osvětlovací řetězec LED

Název: Guirlande Red

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Světelné řetězy

Značka: B10 Cod’Events

Typ/číslo modelu:  LED 5EIN193

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace mezi aktivními částmi a přístupnými částmi LED je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

Popis:  LED řetězec pro vnitřní použití.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Francie