Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare (RAPEX)

Numărul alertei: A12/0889/14

Distribuie pe         

Produs:  Lumină de noapte

Denumire: Quitamiedos, veilleuse

Numărul lotului/cod de bare:  8421790023635

Tip de alertă: Grav

Categorie: Echipamente de iluminat

Marcă: O2XALED

Tipul/numărul modelului:  Ref. PF/I DS 13-004

Tip de risc: Șoc electric
Produsul prezintă un risc de electrocutare deoarece lumina de noapte este de așa natură încât ar putea fi considerată o jucărie de către un copil.Baza și învelișul pot fi ușor separate și piesele sub tensiune pot fi ușor accesibile dacă se înlătură acoperirea de noapte.Produsul nu este conform cu Directiva privind echipamentele electrice de joasă tensiune și cu standardul EN 60598-2-12.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Retragerea produsului de pe piață

Descriere:  Lumină de noapte sub forma unui toadscaunului conform unui blister.Partea din față indică, printre altele, că este o lumină de noapte cu LED cu un senzor de lumină integrat.

Țara de origine: Hong Kong

Alertă transmisă de: Spania