Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0771/19

Výrobek:  Řetěz osvětlení

Název: 100 LED MINILUCCIOLE LED

Číslo výrobní série / čárový kód:  8 024012 003684

Typ varování: Závažné

Kategorie: Světelné řetězy

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  WT-LED-100C (na výrobku);WT-LED1–100C (na obalu);651–1/1200368

Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Kabely nejsou řádně ukotveny a jsou příliš tenké.Přístupné vodiče mají nedostatečnou izolaci.Zásuvka s nástavbou šňůr umožňuje zasunutí jednopólů do zásuvek.
Kabely by mohly přehřívat během používání a mohly by vést k požáru.Uživatel by se mohl dotýkat přístupných živých částí, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

Popis:  Řetězec osvětlení s 100 nevyměnitelnými bílými svítidly.Výrobek zahrnuje zásuvku, která umožňuje připojení dalšího osvětlovacího řetězce.Balení:krabička na krabičky.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko