Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0767/19

Výrobek:  Řetěz osvětlení

Název: 180 LED Decorative Lights

Číslo výrobní série / čárový kód:  1 811081 499001

Typ varování: Závažné

Kategorie: Světelné řetězy

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  LD-180 (na štítku obalu)

Druh rizika: Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
Kabely nejsou řádně ukotveny a jsou příliš tenké.Přístupné vodiče mají nedostatečnou izolaci.Zásuvka s nástavbou šňůr umožňuje zasunutí jednopólů do zásuvek.Výrobek není chráněn proti vlhkosti, ale doporučuje se pro venkovní použití.
Kabel by mohl přehřívat, vytáhnout uživateli nebo vést k požáru.Voda by mohla proniknout do výrobku nebo uživatel může ovlivnit přístupné živé části, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

Popis:  Řetězec osvětlení s 180 nevyměnitelnými barevnými svítidly.Výrobek zahrnuje zásuvku, která umožňuje připojení dalšího osvětlovacího řetězce.Balení:krabička na krabičky.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko