Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0760/19

Výrobek:  USB:

Název: Travel Adapter

Číslo výrobní série / čárový kód:  Výrobní číslo:RT1C915CS/B-E

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: SAMSUNG (counterfeit)

Typ/číslo modelu:  ETA-U90EWE

Padělání: VÝROBEK JE PADĚLANÝ

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Elektrická izolace a vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem nejsou dostatečné.
Uživatel by se mohl dotýkat přístupných živých částí a úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Popis:  Bílý USB nabíječku.Výrobek je padělaný.Výrobek byl prodáván na internetu.

Země původu: Vietnam

Varování odesláno z:: Dánsko