Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0753/19

Výrobek:  Barvy na obličej

Název: Face Paint

Číslo výrobní série / čárový kód:  5060467408462

Typ varování: Závažné

Kategorie: Kosmetické přípravky

Značka: PaintGlow

Typ/číslo modelu:  Bright YellowAJ6D91

Druh rizika: Mikrobiologické
Výrobek obsahuje nadměrný obsah aerobních mezofilních bakterií (naměřená hodnota:260000 KTJ/g).
Při použití na poškozenou kůži nebo v případě kontaktu s očima může výrobek způsobit infekci nebo podráždění.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

Popis:  Průhledná plastová trubice s černým víčkem, která obsahuje 13 ml čirých žlutých stran.

Země původu: Spojené království

Varování odesláno z:: Finsko