Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0748/19

Výrobek:  Sada hradla pro hraní do koupele

Název: Rubber duck with ducklings

Číslo výrobní série / čárový kód:  8594167133418

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  YFM001

Druh rizika: Chemické
Hračka obsahuje nadměrné množství bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota:28,6 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

Popis:  Kachna z plastové hračky s 3 dukovači, se stíhacím mechanismem.Balí se do sítě.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Česká republika