Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0747/19

Výrobek:  Soubor plastových hraček

Název: neznámý

Číslo výrobní série / čárový kód:  6975481081685, LT2004–110

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: EnchanTimals

Typ/číslo modelu:  Č. 8168

Padělání: VÝROBEK JE PADĚLANÝ

Druh rizika: Chemické
Hračka obsahuje nadměrné množství di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) (naměřené hodnoty do 20,2 % hmotnostních).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

Popis:  Panenky z plastu s obličejovou a uši a s plastovými živočichy do krabičky.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Česká republika