Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0741/19

Výrobek:  Tetovací barva

Název: Bronze

Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže WFBRZ161310.

Typ varování: Závažné

Kategorie: Chemické výrobky

Značka: World Famous Tattoo Ink

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Chemické
Produkt obsahuje aromatický amin o-anisidin (naměřená hodnota:57 mg/kg).
Tyto aromatické aminy mohou vyvolat rakovinu.Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých přípravků doporučuje, aby látky aromatického laminátu s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi nebyly přítomny na tetování a na přípravcích na líčení ani z azobarviv.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

Popis:  Průhledná plastová láhev s černým rozprašovačem, obsahující hnědou/bronzovou tetovací barvu.

Země původu: Spojené státy

Varování odesláno z:: Itálie