Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0662/17

Výrobek:  Maska zárkatá, maska

Název: Álarc ('Mask')

Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 5999527940614;2) 5999555722770

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  1) 9801 (kočka);2) PG-001 (králík)

Druh rizika: Popálení
Výrobek představuje riziko popálenin v důsledku vysoké hořlavosti materiálu maska.Pokud dítě maska a vznítí, může dítě utrpět popáleniny zejména na obličeji.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–2.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

Popis:  Plasty, čelíkové masky ve tvaru hlavy kočky a králíka.Masky mohou být upevněny na hlavě pryžovým pásem.Výrobky se prodávají bez obalu.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko