Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/0660/14

Produkt:  Elektrisk steriliseringsmiddel

Navn: B-Well Steam Steriliser

Batchnummer/stregkode:  Ukendt

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr

Mærke: Medela

Type/modelnummer:  200.3377, 200.3378Artikelnummer:008.0100 til 008.0104, 008.0121, 008.0287

Risikotype: Brand, Elektrisk stød
Fugt kan komme i kontakt med de elektroniske komponenter eller elkablet gennem forbindelsen mellem kablet og anordningen, som kan forårsage en kortslutning, der kan føre til elektrisk stød eller brand.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335-1.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

Beskrivelse:  Elektriske steriliseringsanordninger til flasker og tilbehør til spædbørn.Berørte poster:— artikelnummer:008.0100 til 008.0104, 008.0121, 008.0287 (angivet i bokse).Modeltal:200.3377 0 200.3378 (anført på produktet).Pakket i papkasse.

Oprindelsesland: Schweiz

Varsling indsendt af: Spanien

Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Μalta, Irland, Grækenland, Kroatien, Frankrig, Slovenien