Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0659/17

Výrobek:  Tetovací nebo stálá lícní barva

Název: Lining Black

Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže BK99IMX40, Č.305513H2101, Lot SS157 Exp 08–31–2018

Typ varování: Závažné

Kategorie: Chemické výrobky

Značka: Intenze

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Chemické
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), včetně naftalenu (naměřené hodnoty:naftalen:2,41 mg/kg;celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků:2,53 mg/kg).Některé PAU jsou karcinogenní.Naftalen je karcinogenní látka, pro niž nelze stanovit bezpečnou úroveň.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

Popis:  Tetovací barva

Země původu: Spojené království

Varování odesláno z:: Nizozemsko