Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0655/17

Výrobek:  Tetovací barva

Název: Power Black

Číslo výrobní série / čárový kód:  Část 009;datum ukončení platnosti osvědčení 08/26/2017

Typ varování: Závažné

Kategorie: Chemické výrobky

Značka: Fusion

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Chemické
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) naftalen (naměřená hodnota:7,23 mg/kg).Naftalenen je karcinogenní látka, pro niž nelze stanovit bezpečnou úroveň.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

Popis:  30 ml láhve na černý tetovací inkoust.

Země původu: Spojené státy

Varování odesláno z:: Nizozemsko